SÚŤAŽ o darčekovú sadu Kérastase Resistance

Pomaly sa blíži sa 8. marca a spoločne s ním aj MDŽ čiže Medzinárodný deň žien. Neviete, páni, čím odmeniť svoje ženy? Alebo si vy, ženy, chcete urobiť radosť samy? Máme pre Vás súťaž o darčekový balíček Kérastase z radu Resistance, ktorým rozhodne radosť urobíte! 🙂 Konkrétne súťažíme o balíček obsahujúci šampón a starostlivosť pre podporu rastu vlasov Kérastase Resistance.

 • šampón na podporu rastu vlasov
 • posilňuje vlasové vlákno v jeho celej dĺžke
 • zvyšuje jeho odolnosť
 • zabraňuje lámaniu vlasov
 • pre jemné aj silné vlasy
 • starostlivosť na podporu rastu vlasov
 • posilňuje vlasové vlákno v jeho celej dĺžke
 • eliminuje lámanie a štiepenie končekov
 • uľahčuje rozčesávanie
 • pre jemné vlasy

Ako súťažiť? 🤔

 1. Sledujte náš Instagram @svetkadernictva.sk
 2. Dajte like súťažnému príspevku
 3. Označte v komentároch niekoho, kto by sa súťaže tiež rád zúčastnil
 4. Odpovedzte na súťažnú otázku: „O KOĽKO PROCENT ŠAMPÓN KÉRASTASE RESISTANCE ELIMINUJE ROZTREPENÉ KONEČKY?“

📅 Súťaž trvá do stredy 2. 3. 2022 – výherca bude vyhlásený nasledujúci deň v stories 🏆

Pravidlá súťaže:

Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže o o darčekovú sadu Resistance od značky Kérastase (ďalej len „súťaž“) je Detail – Hair style s.r.o., so sídlom Veľké Meziříčí, Třebíčská 1678/60, PSČ 594 01, IČO: 29211701, DIČ: CZ292117).

Účasť v súťaži

 1. Účastníkom súťaže môžu byť výhradne fyzické osoby nad 15 rokov veku.
 2. Účastníci súťaže musia mať trvalé bydlisko v Českej republike alebo na Slovensku. Zaslanie výhry do zahraničia nie je možné.
 3. Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom vzťahu k organizátorovi súťaže. Vylúčené z účasti v súťaži sú tiež osoby blízke osobám uvedeným v predchádzajúcej vete, tj najmä príbuzní v rade priamej, súrodenci či manželia týchto osôb.
 4. Účasťou v súťaži dáva účastník súťaže organizátorovi súťaže súhlas na spracovávanie osobných údajov v priebehu súťaže, a to na účely riadneho zabezpečenia priebehu súťaže av rozsahu potrebnom na tento účel (meno a priezvisko, adresa, telefón, emailová adresa). Účasťou v súťaži účastník zároveň súhlasí s pravidlami súťaže.

Priebeh súťaže

 1. Súťaž prebieha od 24. 2. 2022 do 2. 3. 2022 a to výhradne na instagramovom profile organizátora súťaže (svetkadernictva.sk) (ďalej len „instagram“).
 2. Princípom súťaže je splniť úlohy zadané organizátorom.
 3. Zadávateľ si vyhradzuje právo súťažnú otázku aj úlohy akokoľvek meniť.
 4. Výhercom sa stáva účastník, ktorý splní všetky úlohy uvedené vyššie a je vyžrebovaný organizátorom súťaže.
 5. Výherca dostane darček s darčekovou sadou Kérastase Resistance.
 6. Výherca bude najneskôr do 3. 2. 2022 kontaktovaný cez Instagram v správach.
 7. Výhra bude zaslaná na poštovú adresu, ktorú výherca uvedie (náklady spojené so zaslaním výhry hradí organizátor súťaže). Doručovacia adresa musí byť v Českej republike alebo na Slovensku.
 8. Ak výherca odmietne výhru prevziať alebo nezareaguje na výhernú správu do 14 dní, výhra pripadá v poradí ďalšiemu vybranému účastníkovi súťaže.

Spoločné ustanovenia

 1. Výhru v súťaži zaistí organizátor súťaže. Výhercovia nie sú povinní výhru prijať, nemajú však nárok na žiadnu vecnú, finančnú ani inú náhradu. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené.
 2. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené zlyhaním systémov a programového vybavenia, ktoré nemajú pôvod v zavinenom jednaní organizátora súťaže.
 3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zrušiť alebo zmeniť pravidlá súťaže.
 4. Účastníci súťaže sú povinní dodržiavať pravidlá súťaže aj pokyny jej organizátora.
 5. Originál týchto pravidiel je uložený v sídle spoločnosti Detail – Hair style s.r.o. na adrese Třebíčská 1678/60, Veľké Meziříčí a tu na blogu.
 6. Tieto súťažné podmienky sú účinné od 24. 2. 2022.
Uverejnené v SúťažePridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *