SÚŤAŽ o produkty METAL DETOX

V júni sme sa nemohli dočkať, až Vám odhalíme novú pecku Metal Detox od Loréal Professionnel, ktorá bojuje s kovovými časticami vo vlasovom vlákne. Teraz pre Vás máme nachystanú súťaž, kde jeden z Vás môže tieto pomocníkov (šampón + masku) vyhrať. 🙂

Ako súťažiť?

 1. Sledujte náš Instagram @svetkadernictva.sk.
 2. Dajte like tomuto príspevku.
 3. Označte v komentári niekoho, kto by sa rád zúčastnil súťaže a odpovedzte na otázku.

AKÁ MOLEKULA JE DOSTATOČNE MALÁ, ABY PRENIKLA DOVNÚTRA VLASOVÉHO VLÁKNA A NEUTRALIZOVALA KOVY?

Čo všetko táto nová rada vie a dokáže
(možno aj odpoveď na súťažnú otázku :-))
sa môžete dočítať v článku venovanému priamo rade Metal Detox.

Pravidlá súťaže:

Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže o produkty radu Loréal Professionnel Serie Expert Metal Detox (ďalej len „súťaž“) je Detail – Hair style s.r.o., so sídlom Velké Meziříčí, Třebíčska 1678/60, PSČ 594 01, IČ: 29211701, DIČ: CZ29211701 (ďalej len „organizátor súťaže“).

Účasť v súťaži

 1. Účastníkom súťaže môžu byť len fyzické osoby, nad 15 rokov veku.
 2. Účastníci súťaže musia mať trvalé bydlisko na Slovensku.
 3. Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom vzťahu k organizátorovi súťaže. Vylúčené z účasti v súťaži sú tiež osoby blízke osobám uvedeným v predchádzajúcej vete, tj. Hlavne príbuzní v priamom rade, súrodenci či manželia týchto osôb.
 4. Účasťou v súťaži dáva účastník súťaže organizátorovi súťaže súhlas na spracovanie osobných údajov v priebehu súťaže, a to na účely riadneho zaistenie priebehu súťaže a v rozsahu potrebnom na tento účel (meno a priezvisko, adresa, telefón, emailová adresa). Účasťou v súťaži účastník zároveň súhlasí s pravidlami súťaže.

Priebeh súťaže

 1. Súťaž prebieha od 26. 7. 2021 do 2. 8. 2021 a to výhradne na Instagramovém profile organizátora súťaže (svetkadernictvi.cz) (ďalej len „instagram“).
 2. Princípom súťaže je splniť úlohy zadané organizátorom a správne zodpovedať súťažnú otázku.
 3. Zadávateľ si vyhradzuje právo súťažnú otázku aj úlohy akokoľvek meniť.
 4. Výhercom sa stáva účastník, ktorý splní všetky úlohy uvedené vyššie v ods. III a je vyžrebovaný organizátorom súťaže ..
 5. Výherca dostane darček s šampónom a maskou Loréal Professionnel Serie Expert Metal Detox.
 6. Výherca bude najneskôr do 3. 8. 2021 kontaktovaný cez Instagram v správach.
 7. Výhra bude zaslaná na poštovú adresu, ktorú výherca uvedie (náklady spojené so zaslaním výhry hradí organizátor súťaže).
 8. Ak výherca odmietne výhru prevziať alebo nezareaguje na výherné správu do 14 dní, výhra pripadá v poradí ďalšiemu úspešnému účastníkovi súťaže.

Spoločné ustanovenia

 1. Výhru v súťaži zaistí organizátor súťaže. Výhercovia nie sú povinní výhru prijať, nemajú však nárok na žiadnu vecnú, finančné ani inú náhradu. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené.
 2. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené zlyhaním systémov a programového vybavenia, ktoré nemajú pôvod v zavinenom rokovaní organizátora súťaže.
 3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zrušiť alebo zmeniť pravidlá súťaže.
 4. Účastníci súťaže sú povinní dodržiavať pravidlá súťaže aj pokyny jej organizátora.
 5. Originál týchto pravidiel je uložený v sídle spoločnosti Detail – Hair style s.r.o. na adrese Třebíčská 1678/60, Velké Meziříčí a tu na blogu.
 6. Tieto súťažné podmienky sú účinné od 26. 7. 2021.

Uverejnené v Produkty, SúťažePridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *