SÚŤAŽ o produkty Kérastase Divalent

Paráda, ďalšiu súťaž je tu! 🙂

Radi vám rozdávame darčeky a obzvlášť, keď sa jedná o takto skvelé produkty z dielne Kérastase. Všeobecne rad Specifique sa zaoberá zdravím vlasovej pokožky a konkrétne produkty Divalent sa sústredí na rýchlo sa mastiace korienky a scitlivené dĺžky. Všetci máme radi čerstvo umyté vlasy, a s touto kôstkou si tento pocit môžeme užiť o poznanie dlhšie. Šampónom si umyjete vlasy, ílom vyčistíte a nakoniec hydratujete maskou. Tak jednoduché to je.

Že ste ešte íl neskúšali a neviete, čo to obnáša? Správna chvíľa to vyskúšať! Zapojte sa do súťaže a napríklad budete práve Vy ten šťastlivec. Túto sériu si rozhodne zamilujete!

Ak sa chcete o týchto produktoch dozvedieť viac, prečítajte si náš minulý článok, kde sme vám túto novinku predstavovali do hĺbky.

Ako súťažiť?

 1. Sledujte náš Instagram @svetkadernictva.sk.
 2. Dajte like tomuto príspevku.
 3. Označte v komentári niekoho, kto by sa rád zúčastnil súťaže.
 4. Jedným slovom vyjadrite, čo pre Vás znamená pocit čerstvo umytých vlasov.

Pravidlá súťaže:

Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže o produkty radu Kérastase Specifique Divalent (ďalej len „súťaž“) je Detail – Hair style s.r.o., so sídlom Velké Meziříčí, Třebíčska 1678/60, PSČ 594 01, IČ: 29211701, DIČ: CZ29211701 (ďalej len „organizátor súťaže“).

Účasť v súťaži

 1. Účastníkom súťaže môžu byť len fyzické osoby, nad 15 rokov veku.
 2. Účastníci súťaže musia mať trvalé bydlisko na Slovensku. Zaslanie výhry do zahraničia nie je možné.
 3. Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom vzťahu k organizátorovi súťaže. Vylúčené z účasti v súťaži sú tiež osoby blízke osobám uvedeným v predchádzajúcej vete, tj. Hlavne príbuzní v priamom rade, súrodenci či manželia týchto osôb.
 4. Účasťou v súťaži dáva účastník súťaže organizátorovi súťaže súhlas na spracovanie osobných údajov v priebehu súťaže, a to na účely riadneho zaistenie priebehu súťaže a v rozsahu potrebnom na tento účel (meno a priezvisko, adresa, telefón, emailová adresa). Účasťou v súťaži účastník zároveň súhlasí s pravidlami súťaže.

Priebeh súťaže

 1. Súťaž prebieha od 12. 10. 2021 do 19. 10. 2021 a to výhradne na instagramovém profile organizátora súťaže (svetkadernictva.sk) (ďalej len „instagram“).
 2. Princípom súťaže je splniť úlohy zadané organizátorom a odpovedať na otázku podľa vlastného názoru.
 3. Zadávateľ si vyhradzuje právo súťažnú otázku aj úlohy akokoľvek meniť.
 4. Výhercememi sa stávajú dvaja účastníci, ktorí splnia všetky úlohy uvedené vyššie v ods. III a sú vyžrebovaní organizátorom súťaže.
 5. Výherca dostane darček s šampónom, ílom a maskou z radu Kérastase Specifique Divalent.
 6. Dva výhercovia budú najneskôr do 20. 10. 2021 kontaktovaní cez Instagram v správach.
 7. Výhra bude zaslaná na poštovú adresu, ktorú výherca uvedie (náklady spojené so zaslaním výhry hradí organizátor súťaže). Doručovacia adresa musí byť v Českej republike.
 8. Ak výherca odmietne výhru prevziať alebo nezareaguje na výherné správu do 14 dní, výhra pripadá v poradí ďalšiemu úspešnému účastníkovi súťaže.

Spoločné ustanovenia

 1. Výhru v súťaži zaistí organizátor súťaže. Výhercovia nie sú povinní výhru prijať, nemajú však nárok na žiadnu vecnú, finančné ani inú náhradu. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené.
 2. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené zlyhaním systémov a programového vybavenia, ktoré nemajú pôvod v zavinenom rokovaní organizátora súťaže.
 3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zrušiť alebo zmeniť pravidlá súťaže.
 4. Účastníci súťaže sú povinní dodržiavať pravidlá súťaže aj pokyny jej organizátora.
 5. Originál týchto pravidiel je uložený v sídle spoločnosti Detail – Hair style s.r.o. na adrese Třebíčská 1678/60, Velké Meziříčí a tu na blogu.
 6. Tieto súťažné podmienky sú účinné od 20. 10. 2021.
Uverejnené v Produkty, SúťažePridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.