SÚŤAŽ o kompletnú starostlivosť pre farbené vlasy Kérastase Chroma Absolu

Už ste počuli zvesti z luxusnej kozmetickej továrne Kérastase o novom rade Chroma Absolu?

Tento kompletný rad je určený na starostlivosť o farbené vlasy na mieru, ktorý podporuje vlasové vlákno zvnútra. Rad Chroma Absolu rozširuje prelomovú starostlivosť o farbené vlasy na kompletnú škálu odtieňov, textúr i početnosti farbenia. Teraz môže mať každý farbu, akú chce a kedykoľvek chce – bez toho, aby musel obetovať zdravie svojich vlasov.

CHCEM ZISTIŤ VIAC o týchto produktoch, ktoré chránia vlasové vlákno a zachovávajú intenzitu farby.

Ako súťažiť?

 1. Sledujte Instagram @svetkadernictva.sk a @kerastase_official.
 2. Dajte like tomuto príspevku.
 3. Označte v komentári niekoho, kto by sa rád zúčastnil súťaže a odpovedzte na otázku.

Ktoré tri úrovne poškodenia vlasov obnovuje Chroma Absolu vďaka účinným kyselinám?

📆 Súťaž končí 9. 2. 2022 a nasledujúci deň bude v stories vyhlásený jeden výherca!

Pravidlá súťaže:

Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže o balíček produktov Kérastase Chroma Absolu (ďalej len „súťaž“) je Detail – Hair style s.r.o., so sídlom Veľké Meziříčí, Třebíčská 1678/60, PSČ 594 01, IČO: 29211701, DIČ: CZ292117).

Účasť v súťaži

 1. Účastníkom súťaže môžu byť výhradne fyzické osoby nad 15 rokov veku.
 2. Účastníci súťaže musia mať trvalé bydlisko v Českej republike alebo na Slovensku. Zaslanie výhry do zahraničia nie je možné.
 3. Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom vzťahu k organizátorovi súťaže. Vylúčené z účasti v súťaži sú tiež osoby blízke osobám uvedeným v predchádzajúcej vete, tj najmä príbuzní v rade priamej, súrodenci či manželia týchto osôb.
 4. Účasťou v súťaži dáva účastník súťaže organizátorovi súťaže súhlas na spracovávanie osobných údajov v priebehu súťaže, a to na účely riadneho zabezpečenia priebehu súťaže av rozsahu potrebnom na tento účel (meno a priezvisko, adresa, telefón, emailová adresa). Účasťou v súťaži účastník zároveň súhlasí s pravidlami súťaže.

Priebeh súťaže

 1. Súťaž prebieha od 2. 2. 2022 do 9. 2. 2022 a to výhradne na instagramovom profile organizátora súťaže (svetkadernictva.sk) (ďalej len „instagram“).
 2. Princípom súťaže je splniť úlohy zadané organizátorom.
 3. Zadávateľ si vyhradzuje právo súťažnú otázku aj úlohy akokoľvek meniť.
 4. Výhercom sa stáva účastník, ktorý splní všetky úlohy uvedené vyššie a je vyžrebovaný organizátorom súťaže.
 5. Výherca dostane darček s kompletnou starostlivosťou pre farbené vlasy rady Kérastase Chroma Absolu.
 6. Výherca bude najneskôr do 10. 2. 2022 kontaktovaný cez Instagram v správach.
 7. Výhra bude zaslaná na poštovú adresu, ktorú výherca uvedie (náklady spojené so zaslaním výhry hradí organizátor súťaže). Doručovacia adresa musí byť v Českej republike alebo na Slovensku.
 8. Ak výherca odmietne výhru prevziať alebo nezareaguje na výhernú správu do 14 dní, výhra pripadá v poradí ďalšiemu vybranému účastníkovi súťaže.

Spoločné ustanovenia

 1. Výhru v súťaži zaistí organizátor súťaže. Výhercovia nie sú povinní výhru prijať, nemajú však nárok na žiadnu vecnú, finančnú ani inú náhradu. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené.
 2. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené zlyhaním systémov a programového vybavenia, ktoré nemajú pôvod v zavinenom jednaní organizátora súťaže.
 3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zrušiť alebo zmeniť pravidlá súťaže.
 4. Účastníci súťaže sú povinní dodržiavať pravidlá súťaže aj pokyny jej organizátora.
 5. Originál týchto pravidiel je uložený v sídle spoločnosti Detail – Hair style s.r.o. na adrese Třebíčská 1678/60, Veľké Meziříčí a tu na blogu.
 6. Tieto súťažné podmienky sú účinné od 2. 2. 2022.
Zobraziť video
Pre zobrazenie videa priamo na stránke je nutné súhlasiť s analytickými cookies.
 Nastavenie cookies
Uverejnené v Produkty, SúťažePridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *